Діяльність

Дяльність кластера ДОМВ спрямована на розширення ринків збуту продукції компаній-членів, підвищення темпів інноваційного розвитку галузі, покращення взаємодії між різними типами інституцій (державними органами, громадськими організаціями, європейськими структурами). Кластер ДОМВ впроваджує проекти, випускає аналітичні огляди та організовує заходи.

Діяльність кластера ДОМВ організована за напрямками:

Розширення ринків

 • Розробка спільних маркетингових матеріалів
 • Презентація можливостей компаній-учасників кластера ДОМВ на публічних заходах, виставках, тощо
 • Співпраця з іншими об’єднаннями, кластерами, організаціями для просування продукції
 • Налагодження нових каналів продажу продукції

Навчання та інновації

 • Організація навчальних заходів для компаній-членів
 • Співпраця з профільними навчальними закладами та науково-дослідницькими організаціями у спільних проектах
 • Впровадження проектів створення нових видів продукції
 • Наближення підготовки фахівців вишами до потреб компаній-членів

Організаційний розвиток

 • Робочі засідання кластера
 • Інформаційні матеріали кластера (сторінка, брошура)
 • Співпраця з грантодавцями (заявки на фінансування Європейського Союзу тощо)
 • Залучення нових членів