EcoPressWood

Метою проекту є формулювання, дослідження властивостей, виробництво тестової партії та тестування у промислових умовах безформальдегідних смол з відходів виробництва біодизелю.

Пресовані дерев’яні панелі переважно виробляються з порізаної або рубаної деревини, які склєєні разом клєючими речовинами. Переважна більшість таких речовин містять формальдегід, – шкідливу хімічну речовину, що виробляється з продуктів переробки нафти. Впродовж останніх років дозволені рівні вмісту формальдегіду поступово зменшуються, зважаючи кращі дані та краще розуміння громадськістю шкідливості цієї речовини для здоров’я та зростання попиту на біо-місткі продукти та продукцію природнього походження серед кінцевих клієнтів.

Станом на 2013р. Комітет з оцінки ризиків Європейської Хімічної Агенції рекомендував класифікувати формальдегід з категорії 2 (вірогідно канцерогенна речовина для людей) у категорію 1В (речовина з потенційно канцерогенним впливом на людей). Закінчення цієї рекласифікації очікується до 2015р. і матиме безпосередній вплив на європейські стандарти щодо випарів формальдегілу з деревних панелей. А це, у свою чергу, впливатиме на конкуренту спроможність європейських виробників деревних плит, яким доведеться зменшити або навіть відмовитись від використання формальдегіду у виробництві деревних панелей.  Відповідно, розробка ефективних біо-гум, здатних замінити формальдегід як клєючу речовину, є одним з найбільших викликів, які стоять перед галуззю деревних плит в ЄС.

Проект EcoPressWood спрямований на формулювання, дослідження властивостей, виробництво та тестування у промислових умовах безформальдегідних смол з відходів виробництва біодизелю. Проект хоче поєднати хімію природніх матеріалів, нанотехнології та інжиніринг виробничих процесів з метою створення речовини, що здатна замінити формальдегідо-місткі клеї у галузі деревних плит. Одна з засадничих ідей проекту – використати відходи виробництва біодизелю, які зростатють в ЄС, і таким чином зменшити екологічний вплив загального життєвого циклу продукту. Механічні властивості (міцність, стійкість тощо) біо-базованих панелей будуть покращені за рахунок використання керамічних нано-часток. Окрім того, в проекті розглядатимуться виробничі процеси з метою адаптації до найефективнішого виробництва та використання у промислових умовах кінцевої речовини.

Проект фінансується Європейською Комісією в рамках 7-ої Рамкової Програми досліджень, програма досліджень для асоціацій МСБ (малих та середніх підприємств). Кластер ДОМВ виступає замовником дослідження, а науково-дослідні установи та організації – підрядниками. Усі результати досліджень належатимуть асоціаціям-партнерам проекту.

Фінансування проекту з боку Європейського Союзу – майже 1.400.000 євро.

Тривалість проекту – березень 2014р. – лютий 2017р.

У консорціум проекту входять 10 організацій та компаній, координатор проекту – CETEM (центр досліджень та трансферу технологій деревообробної галузі провінції Мурсія, Іспанія).

Офіційний сайт проекту – www.ecopresswood.com