Плани

У 2015-2016 рр. Кластер ДОМВ планує наступні заходи та проекти за напрямками діяльності:

Розширення ринків

  • Пошук нових партнерів для залучення до процесу налагодження прозорості в лісозаготівлях
  • Організація аналізів енерго- та ресурсоефективності для деревообробних та меблевих підприємств Західної України
  • Організація заходу на національному рівні в Києві, із залученням ключових гравців лісового сектору України (політиків, влади, бізнесу, асоціацій) для обговорення результатів та напрацювань, а також визначення пріоритетних напрямів подальшого розвитку лісової галузі України

Навчання та інновації

  • Запуск та промоція Мапи лісового сектору
  • Написання специфікацій веб-сторінки та мобільного додатку мапи лісозаготівель
  • Розробка техніко-економічного обґрунтування використання деревної тріски на території пілотного району Львівської області
  • Підвищення доданої вартості в галузі, запуск нової продукції на національному та міжнародних ринках (іграшки)
  • Підтримка створення та участь у засіданнях дорадчого органу – Ради лісового сектору Львівської області, для врегулювання відносин між різними галузями в секторі (кінцевою метою є підвищення доданої вартості з переробки 1 м3 деревини)

Організаційний розвиток

  • Розробка механізму взаємодії органів влади та громадськості для посилення контролю за станом та використанням лісів Львівщини
  • Розробка нових пропозиції для РГ 8.3. «Лісове господарство та біоенергетика»
  • Розширення співпраці з державними органами регіонального та національного рівня, вищими навчальними закладами, галузевими асоціаціями

Перелік заходів може розширюватись або змінюватись залежно від потреб та пріоритетів членів Кластера ДОМВ.